Përgjegjëse e Sektorit te Marrëdhëniet me Jashtë

 

Dr. Elsa ZELA

Përgjegjëse e Sektorit te Marrëdhëniet me Jashtë

E-mail: ezela@ubt.edu.al


Edukimi

  • PhD, Anglishte Biznesi për Qëllime Specifike,, Universiteti Europian i Tiranës, 2019
  • Docent, Universiteti Bujqësor i Tiranes 2013:
  • Master i Shkencave në Mësimdhenie te Gjuhës Angleze, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranes, 2014;
  • Master i Shkencave në Studime Gjinore dhe Zhvillim, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës 2008;
  • Bachelor, Mësimdhenie të Gjuhes Angleze, Fakulteti i Gjuheve të Huaja, Universiteti i Tiranës2000

Lendet:

  1. Gjuhë angleze

Anglishtja për Qëllime Specifike: (1) Politika Agrare & Zhvillimi Rural, (2) Bioteknologji Agroushqimore

Interesat kërkimore

Analiza e Nevojave për Gjuhë Angleze për Qellime Specifike, Hartimi i Sillabusit per Anglishte për qëllime punësimi dhe Anglishte Akademike.


Shkarko CV