Pedagoge

Dr. Enkelejda BUDA

Pedagoge

E-mail: ebuda@ubt.edu.al 

Edukimi

1991-1996  Studimet e larta , diplomuar ne fakultetin e Mjekesise Veterinare , Ne Universitetin  Bujqesor, Tirane.

2003  Master- “ Ektoparazitozat te disa peshqve te ujrave te embla dhe demet qe shkaktojne ato ne  sistemet e kultivimit” -diplomuar ne Fakultetin e Mjekesise Veterinare , Universiteti Bujqesor ,  Tirane.

2004-2005  Master-“ Production of Filiera ittica ”- diplomuar ne Universitetin e Mjekesise Veterinare , Bari, Itali, -&Fakultetin e Mjekesise Veterinare ne Berlin , Gjermani - & Universitetin Bujqesor te  Tiranes

2008 Grada Doktor i Shkencave ne Fakultetin e Mjekesise Veterinare ,ne Universitetin Bujqesor  Tirane.

Lëndët:

Kerkimet Shkencore

Iktiopatologe dhe kerkuese kerkimore shkencore ne Peshkim dhe

Akuakulture. Pjesmarrese ne shume projekte te Peshkimit e Akuakultures.

Shkako CV