Kryetare

 

Prof. Dr. Enkelejda SALLAKU

Pedagoge

E-mail: esallaku@ubt.edu.al


Edukimi

Profesor Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë 2013

Profesor i Asociuar Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë 2007

Doktor i Shkencave Bujqësore Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 1999

Diplomë Universitare  Universiteti Bujqësor i Tiranës, Fakulteti i Mjeksisë Veterinare, Dega Zootekni,  Tiranë , 1989

Lëndët:

Të ushqyerit e kafshëve dhe cilësia e produkteve blegtorale

Të ushqyerit e peshqve dhe ushqimet

Ushqimet e kafshëve, përpunimi e siguria e tyre

Cilësia, siguria dhe analitika e ushqimeve për blegtorinë

Fiziologjia e të ushqyerit dhe siguria e cilësia e ushqimeve në akuakulturë.

Kerkimet Shkencore

Vlerësimi zooteknik e ekonomik të ndikimit të sistemeve të të ushqyerit të kafshëve e mbi nivelin e prodhimtarisë, cilësinë e sigurinë e tyre, shëndetin e kafshëve dhe mjedisin, në kushtet e fermave tona.

Cilësia dhe siguria e ushqimeve që përdoren në blegtori

Aspektet të shfrytëzimit të mbetjeve në fermat blegtorale në prodhimin e bioenergjisë.

Shkarko CV