Lektore

 

Dr. Eralda  NOÇKA

Lektore

E-mail: eshore@ubt.edu.al

Edukimi

PhD, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës,2017 Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural.

 Master Shkencor në Ekonomi dhe Politikë Agrare ,Universiteti Bujqesor Tirane,2009-2011.

Bachelor në Ekonomi dhe Agrobiznes Profili Ekonomi dhe Politikë Agrare me kohë të plotë., Universiteti Bujqesor , Tirane ,2006-2009.

Lendet:

  1. Hyrje në Ekonominë Bujqësore.
  2. Ekonomi Bujqësore.
  3. Ekonomi Prodhimi

Interesat kërkimore

Zhvillimi i Qëndrueshëm në Zonat Rurale,”Fuqizimi i të rinjve në sektorin bujqësor dhe ekonomik”. Objektivi specifik ndertimi i një panorame të plotë rreth , zhvillimeve,problematikavenë sektorin e bujqesisë dhe fuqizimin  e te rrinjeve ne kete sektor.