BE më datat 11 dhe 12 tetor2022 organizoi ditët e rinisë, ku u zhvilluan një sërë ngjarjeshtë orientuara drejt rinisë të quajtura “BE për Ditët e Rinisë”.

Registrations are closed


U zgjodh  paraqitet  një stendë veçantë  Dhomën e Europës. Aktivitei u çel ngaAmbasadorja e BE, Znj. Christine Hohmann, e cila  bashkume delegacionin vizitoi  gjithë stendat e pjesëmarrësve
       
 aktivitet morën pjesë gjithashtu nxënës  shkollave mesmestudentë  universiteteve rinj profesionistë  cilëtpaten mundësinë  vizitonin stendat dhe  bashkëbisedoninme  gjithë pjesëmarrësit. Aktiviteti u organizua  katërsesione informuese (i) studimet  Bashkimin Europian, (ii)lëvizshmëria dhe programet e shkëmbimit, (ii) Kërkiminovacionprogramet e asisytencës  BE- për studimenovatore; (iii) punësimi I  rinjvepërfshirja socialepjesëmarja dhe mundësitë e barabarta, (iV) njohja me personapas vitit Europian për Rininë & TiranaKryeqyteti për rininëeuropiane.

 veprimtari e zhvilluar morën pjesëProf. Lumturi Papa, Prof, Anila Hoda, Prof. Enkelejda Sallaku  cilat informuan interesuarit mbi programet e studimit  riorganizuara kuadër  këtij projektimundësitë e formimit teorik dhesidomos praktik   rinjvesi dhe për mundësitë e punësimitInformacioni u  i njohur jo vetëm permes posterit DualAFSpor edhe permes prezantimit  PPT, kupjesëmarrësit u njohën me partnerët e projektitinvestimet e bëra drejt krijimit  klasave hibride dhe përmirësimit laboratorëve mësimorë  UBT falë mbështetjes  projektitDualAFSfinancuar me fondet e BE  kuadër  programitErasmusPlus, Ngritje e KapacitetevePjesëmarrësit u njohën me trainimet e bëra nga Hannu Vitala për përdorimin e teknikave dhe mjeteve   mësuarit elektronik dhe distance, si një nevojë e kohëstashmë një realitet  UBT. 

rinjët e interesuar u informuan dhe për mundësitë e formimitpraktikrmes “learning by  doing”  ofrojnë programettona  studimitsi dhe  mënyrë  veçantë për mundësinë e kryerje  studimeve nga ana e tyre për një semester Universitetin SAVONIA, – shkencave  aplikuaraFinlandë.  

Ambasadoria e BE, Znj. Christine Hohmanngjatë ndalesës stendën e DualAFSvlerësoi investimin  drejtim edukimit   rinjvekonkretisht  shkencat bujqësoreorientimin e tyre sipas nevojave  tregut  punës dheveçanërisht përdorimin e metodave   mësuarit  distance, si dhe theksoi kohën e bujqësisë digitale.

Date & Time
e diel
16 tetor 2022
8:00 e paradites 5:00 e pasdites Europe/Berlin
Location

Universiteti Bujqësor i Tiranës

Agricultural University of Tirana
Rruga Paisi Vodica
Tirana 1025
Albania
--Universiteti Bujqësor i Tiranës--
Get the direction
Organizer

Universiteti Bujqësor i Tiranës

--Universiteti Bujqësor i Tiranës--
SHARE

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.