Përgjegjës i Grupit Mësimor Kërkimor

Prof. Dr. Fatmir LACEJ

Përgjegjës i Grupit Mësimor Kërkimor

E-mail: flacej@ubt.edu.al


I diplomuar ne vitin 1978, Prof. Dr. Fatmir Laçej, ka filluar punë si pedagog në UBT, Fakulteti i Shkencave Pyjore në vitin 1998, duke patur një përvojë në mësimdhënie prej 20 vitesh.

  E du k i m i

‘’Inxhinier Pyjesh’’ Universiteti Bujqesor i Tiranes, 1977.

‘’Dr. Shkencash’’ Universiteti Bujqesor i Tiranes, 1985;

Profesor- Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2011;

Lendet

Bachelor : Gjenetika pyjore;  Menaxhimi i zonave te mbrojtura.

Master professional : Monitorimi i gjendjes sanitare te pyjeve;  Silvikultura intensive dhe sisitemet Agro-pyjore,

Master shkencor:   Permiresimi gjenetik i llojeve pyjore.

Interesat kërkimore

Mbrojtja e pyjeve nga insektet demtues (Procesionarja e pishes-Thaumetopoea pityocampa; Vemja e dushkut- Limantria dispar; etj);

Hartimi i planeve te menaxhimit te Zonave te Mbrojtura;

Seleksionimi i Grumbujve pyjore dhe shnderrimi i tyre ne Rezervate farore;

Mbrojtja e pyjeve nga Zjarret.