Lektor

Dr. Firdus  HAVERAJ

Lektor

E-mail: fhaveraj@ubt.ubt.al

Edukimi

“Teknologji Druri”, Departamenti i Industrisë së Drurit, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2017;

Diplomë e Studimeve të Thelluara Pasuniversitare – “Industri Druri”, UBT, 2006;

Dipl-Eng – Inxhinier Mekanik, Specialiteti: Impiante Industriale, Departamenti i Impianteve Industriale, Dega Mekanikë, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Elektrike, Universiteti Politeknik i Tiranës, 1990.

Lëndët

Termoteknike,

Detale makinash,

Makina me komandim numerik,

Teknologjia e metaleve dhe mekanike,

Remonti i makinave te perpunim drurit (LZ)

Interesat kërkimore

Vleresimi i vetive fizike dhe termike te materialeve te ndryshme, vlerësimi i performancës energjitike dhe higrometrike të elementeve konstruktivë të ndërtesave prej druri, vlerësimi i performancës energjitike te serrave.

Shkarko CV