Asistent Lektore

 

Prof. Florina ZHERRI

Asistent Lektore

E-mail: fzherri@ubt.edu.al


Edukimi 

Master Shkencor në Financë- Kontabilitet, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2016

Bachelor në Financë-Kontabilitet, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane , 2014

Lëndët

Bazat e kontabilitetit, Kontabilitet financiar, Kontabilitet

Interesat kërkimore

  • Vlerësimi i cilësisë së pasqyrave financiare bazuar në parimet e standardeve të kontabilitetit.
  • Identifikimi i faktorëve që zbehin cilësinë e informacionit financiar, me fokus kryesor aktorët e brëndshëm.
  • Identifikimi i masave  të marra nga qeveria dhe strukturat përkatëse për rritjen e besueshmërisë së informacionit kontabël.

Shkarko CV