Lektor

 

MSc. Gentjan ÇERA

Lektor

E-mail: gcera@ubt.edu.al


Edukimi 

Kandidat PhD, Financë, Fakulteti i Menaxhimit dhe Ekonomiksit, Universiteti Tomas Bata, Republika Çeke, 2021

Master Shkencor në Financë-Kontabilitet, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2013

Bachelor në Financë-Kontabilitet, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2011

Lendët

Financë, Njohuria mbi informacionin, Analiza financiare, Drejtim financiar

Kerkimet Shkencore

Kultura dhe aftësia financiare, ndryshimi institucional, avantazhet krahasuese të bizneseve

Shkarko CV