Zv. Dekane për Marrëdhëniet me Institucionet dhe Publikun

 

Prof. Asoc. Dr. Irma TABAKU

Zv. Dekane për Marrëdhëniet me Institucionet dhe Publikun

E-mail: irmaqinami@ubt.edu.al


Edukimi 

Prof. As , Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2013

Master Shkencor në Shkencat Ekonomike, Menaxhim, Marketing dhe Finance, Instituti Agronomik Mesdhetar i Chania (MAICh), Greqi, 2003

Bachelor në Ekonomi Dhe Politik6aa Agrare, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane , 2000

Lëndët

Mikroekonomi I, Mikroekonomi II, Mikroekonomi III

Kerkimet Shkencore

Analiza e Konkurueshmerise se Sektorit Agroushqimor. Zgjedhja Konsumatore.