Përgjegjëse e departamentit

Prof. Asoc. Dr. Ledia THOMA (Boshnjaku)

Përgjegjëse e departamentit

E-mail: ledia.thoma@ubt.edu.al


Pedagoge pranë Departamentit të Drejtimit të Agrobiznesit të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit me një eksperiencë akademike prej 13 vitesh, e cila vjen fill pas një eksperience të dalluar si specialiste e me pas koordinatore projektesh kërkimore të financuara nga një sërë organizatash kombëtare e ndërkombëtare të njohura në shërbim të komunitetit të biznesit dhe jo vetëm. Ka fituar gradën “Doktor i Shkencave” në fillim të vitit 2009, e specializuar në fushën e Marketingut Agroushqimor. Është koordinatore në modulet e “Çmimet dhe Tregjet e Produkteve Bujqësore” dhe “Kërkim dhe Analizë Tregu”. Ka një eksperiencë prej 8 vitesh si përgjegjëse e GMK-së së marketingut dhe prej dy vitesh si anëtare e komisioneve të përhershme të fakultetit përkatësisht Komisioni për Dhënien e Gradës Shkencore dhe Komisioni i Sigurimit të Cilësisë, Programeve të Studimit dhe Kërkimit Shkencor. Ka kryer një sërë trajnimesh, specializimesh e mobilitetesh në Spanjë, Gjermani, SHBA, Portugali, Poloni e Itali. Ka qenë gjithashtu e përfshirë si eksperte dhe team member në disa projekte me financim kryesisht ndërkombëtar. Ka marrë pjesë dhe ka referuar në mjaft konferenca kombëtare e ndërkombëtare dhe është autore/bashkëautore në një sërë sërë artikujsh shkencorë brenda dhe jashtë vendit.

 
Edukimi 

PhD, ne fushen e Ekonomise dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2009.

Master I Shkencave në Marketing Agroushqimor, Instituti mesdhetar Agronomik i Saragozes (IAMZ), Spanje, 2001.

Diplome e Studimeve te Specializuara Pasuniversitare, Instituti Mesdhetar Agronomik i Saragozes (IAMZ), Spanje 2000.

Diplome e Integruar ne Ekonomi dhe Politike Agrare, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 1999.

Lëndët

Çmimet & Tregjet e Produkteve Bujqesore, Kerkim & Analize Tregu.

Kerkimet Shkencore

Marketing Agroushqimor, Analiza e Tregjeve te Produkteve Bujqesore & Ushqimore

Shkarko CV