Lektore

 

Dr. Luziana HOXHA

Lektore

E-mail:  lhoxha@ubt.edu.al


EDUKIMI

Teknologjia e Përpunimit të Fruta-Perimeve, BSc

Kontrolli dhe Sigurimi i Cilësisë në Laboratorët e Analizave të Ushqimit, MP

Sistemet e Gjurmueshmërisë në Produktet me Origjinë Shtazore, MP

LËNDËT

Teknologji agroushqimore, përpunim i Fruta-Perimeve, kontroll dhe sigurim cilësie në IU dhe laboratorin e analizave të ushqimit, sistemet e gjurmueshmërisë së ushqimeve, kompilimi i të dhënave ushqimore, sisteme të qëndrueshme të prodhimit të ushqimeve, etj.

INTERESAT KËRKIMORE

Permbajtja e nutrienteve ne ushqime te ndryshme, Nutrigjenomika, aktiviteti antioksiudant I perberesve natyrore

Shkarko CV