Lektor

Dr. Majlind SULÇE

Lektor

E-mail: msulce@ubt.edu.al


Edukimi

PhD,  në Shkencat Veterinare për Shëndetin e Kafshëve dhe Sigurinë Ushqimore, Departamenti i Shkencave Veterinare, Universiteti i Torinos,  Itali,2018

Master në Kooperim Ndërkombëtar Veterinar, Departamenti i Shkencave Veterinare, Universiteti i Padova, Itali, 2014

Master Shkencor në Mjekësi Veterinare, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë 2013

Lendet

Fiziologji e Kafshëve, Bazat e Anatomisë dhe Fiziologjisë së kafshëve, Anatomia dhe Fiziologjia e Peshqve

Interesat kërkimore

Përdorimi i metodave të avancuara për investigimin e neoplazive me origjinë limfoproliferative.

Diagnostikimi, studimi dhe prognoza e tumoreve (linfoma dhe leuçemi) me anë të teknikës së citometrisë me fluks.

Studimi i fenomeneve të ndryshme fiziologjike në kushte të caktuara në kafshë.

Shkarko CV