Specialiste dhe lektore në fushën e Akuakulturës dhe Peshkimit

 

Dr. Marsida BLLACA

Lektore

E-mail: mbllaca@ubt.edu.al


Në 2014 mori titullin “Doktor i Shkencave”. Aktualisht p unonjëse kërkimore mësimore në Laboratorin e Akuakulturës dhe Peshkimit, Durrës. Lektore në Departamentin e Akuakulturës dhe Peshkimit, në Universitetin Bujqësor të Tiranës, në modulet “Peshkimi Profesional” dhe “Sistemet e Akuakulturës në Stadin e Majmërisë”.

Shkarko CV