Lektore

 

Dr. Merita STAFASANI

Lektore

E-mail: mstafasani@ubt.edu.al


Edukimi

Dr, Fakulteti Shkencave pyjore, Universiteti Bujqёsor i Tiranёs, Tiranё, 2016

Master Shkencor, Universiteti i Tiranёs, Tiranё, 2007

Diplome Universitare e Nivelit te Dyte në Kimi Ushqimore, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranёs, Tiranё , 1996

Lëndët:

  • Kimi e Pergjithshme dhe InorganikeKimi Druri, Prodhime Kimike Druri( Bachelor )dhe Mbrojtje Mjedisi ne Industri druri ( Master shkencor)

Interesat kërkimore

Studimi i perberesve ekstraktive te drurit;

Cilёsia dhe siguria e produkteve ushqimore

Ndryshimet kimike ne druret e tajtuar termikisht

Probleme mjedisore ne industrine e drurit