Drejtuese e Grupit Mësimor Kërkimor: “Epidemiologjia dhe Biopatologjitë me interes veterinar”

 

Prof. Dr. Pranvera ÇABELI

Drejtuese e Grupit Mësimor Kërkimor: “Epidemiologjia dhe Biopatologjitë me interes veterinar”

E-mail: cabelivera@albmail.com


Edukimi

Profesor, Universiteti Bujqësor i Tiranes, 2007

Prof. Asociuar, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 1995

PhD, Mjekesi Veterinare, Fakulteti i Mjëksisë Veterinare, Torino, Itali, 1991

Master Shkencor në Mjekësi Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 1982

 

Lendet

Mikrobiologji Veterinare / Hyrje në Mikrobiologji Veterianre

Interesat kërkimore

Mikrobiologji klinike dhe Zoonozat e lidhura me shëndetin publik veterinar


Shkarko CV