INTERREG

 

Projektet INTERREG

Projektet INTERREG financohen nga Komisioni Evropian dhe ndihmojnë qeverisjen kombëtare dhe lokale në Evropë për të zhvilluar dhe zbatuar politika më të drejta. Këto projekt synojnë të krijojnë mundësi për shkëmbim zgjidhjesh dhe mësimesh politike Qëllimi i projekteve është të bëjmë të mundur që investimet e qeverive, inovacioni dhe përpjekjet e zbatimit të tyre të integrohen në një ndikim të qëndrueshëm pozitiv në popullsinë. Projektet Interreg mbështesin bashkëpunimin ndër-rajonal duke financuar projekte studimi me përfitim dy ose më shumë palësh. Për më tepër informacion mund ti drejtoheni Dr. Erdona Demiraj Përgjegjëse e zyrës së projekteve INTERREG ose mund të konsultoni faqen e internetit https://www.interregeurope.eu/