Pedagoge

 

Prof. Asoc. Dr. Rozeta HASALLIU

Pedagoge

E-mail:  rhasalliu@ubt.edu.al


EDUKIMI

Prof. Ass. Dr. Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2013

PhD, Mikrobiologji Ushqimore, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2009

Master Shkencor në Mikrobiologji dhe Bioteknologji,Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2005

Bachelor në Biologji. Universiteti  i Tiranes, Fakulteti I shkencave te Natyres,Tirane, 2001

LËNDËT

Mikrobiologjia dhe Bioteknologjia e veres, Analizat mikrobiologjike te ushqimeve, Mikroorganizmat e prishjes se Ushqimeve, Bioteknologjia e Mikroorganizmave me Interes ushqimor.

INTERESAT KËRKIMORE

Kerkimi shkencor ne fushen e mikrobiologjise ushqimore

Shkarko CV