Zëvëndës Dekane për Kërkimin Shkencor dhe Projektet

Dr. Sonila ÇOÇOLI

Zëvëndës Dekane për Kërkimin Shkencor dhe Projektet

E-mail: scocoli@ubt.edu.al


Edukimi

PhD, Mjekesi Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranes, 2012

Master Shkencor në Mjekësi Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2008

Master Shkencor në Mjekësi Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2006

 

Lendet:

Mikrobiologji Veterinare / Hyrje në Mikrobiologji Veterianre / Biologji dhe Mikrobiologji

Interesat kërkimore

Mikrobiologji klinike dhe Zoonozat e lidhura me shendetin publik veterinar

Shkarko CV