Pedagog

Prof. Tokli THOMAJ

Pedagog

E-mail: tthomaj@ubt.edu.al


Edukimi

Profesor , Universiteti Bujqësor Tiranë, 2007.

Assoc. Profesor, Universiteti Bujqësor Tiranë, 2001.

Post Doc. në: Teknologji e Pasvjeljes. Universiteti Aristotel Thessaloniki, Greece, 1997-98.

PhD, në: Teknologjitë e Pasvjeljes, Fakulteti i Shkencave Gjeoteknike, Seksioni Agronomi,  Universiteti Aristotel Thessaloniki, Greece, 1996

Master Shkencor në: Shkencat e Hortikulturës dhe Teknologjisë, Instituti Agronomik Mesdhetar (IAM), Chania, Greece 1993

DSPS në: Shkencat e Hortikulturës/Subtropikalet. Instituti Agronomik Mesdhetar (IAM), Chania, Greece 1992

Diplomë Universitare në Fakultetin e Shkencave Gjeoteknike, Dega Prodhim Bimor, Universiteti Aristotel Thessaloniki, Greece, 1987.

 Lëndët:

Teknologji e Pasvjeljes së Produkteve Bujqësore; Sistemet e Cilesisë; Teknologji të Avancuara të Ruajtjes dhe Cilësia; Industria Ushqimore dhe Mjedisi; Ruajtja dhe përpunimi i produkteve  bujqësore.

Interesat kërkimore

Fiziologjia e stresit në frut; Teknologjitë e ruajtjes së produkteve bujqësore; Biokimia e frutit; Indekset e maturimit dhe proceset e manipulimit të produkteve bujqësore; Cilësia, kontrolli i saj dhe siguria ushqimore në fermë; Cilësitë nutritive të frutave dhe perimeve; Standartet dhe certifikimi në bujqësi; Praktikat e mira higjienike (GHP), praktikat e mira bujqësore (GAP), Analiza e riskut; Standartet ISO; Standartet organike; Metoda jo destruktive të matjes së cilësisë së produkteve bujqësore.

Shkarko CV