Lektore

 

Prof. Dr. Vasilika DINI

Lektore

E-mail:  v.dini@ubt.edu.al


Edukimi

Prof. Dr. Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2016.

Asoc.Prof.  Fakulteti  i Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2011.

Dr. Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2006.

Lenda   

Histologji – Embriologji, metodat e kërkimit shkencor, ….

Interesat kërkimore: Ne fushen e varianteve te reja Histologjike

Shkarko CV