Asistent Lektore

 

MSc. Vjola BAKILLARI

Asistent Lektore

E-mail: vbakillari@ubt.edu.al


Edukimi

2016: Master Shkencor në Inxhinieri e Proceseve Kimike, Universiteti i Tiranës, Tiranë
2014: Bachelor në Kimi Industriale e Mjedisore, Universiteti i Tiranës, Tiranë

Lëndët:

Vlerësim dhe Auditim Mjedisi; Vlerësim dhe Menaxhim Mjedisi; Ndotja e Atmosferës

Interesat kërkimore

Vlerësimi i dinamikës së metaleve të rënda në sistemin tokë-ujë-bimë-zinxhir ushqimor; Vlerësimi i rriskut mjedisor dhe bioreabilitimin e mjedisit.


Shkarko CV