Pedagoge

 

Prof. Vjollca IBRO

Pedagoge

E-mail: vibro@ubt.edu.al


EDUKIMI

PhD:   “Studimi i disa treguesve të lidhur me fotosintezën dhe prodhimtarinë te gruri ”
Universiteti Bujqësor i Tiranës (UBT) dhe Universiteti i Tiranës (FSHN), 1989.

Bachelor :    Biologji/ Fiziologji e bimëve, Universiteti i Pekinit/ Fakulteti i Biologjisë, Pekin, R. P. Kinës, 1978.

LËNDËT

Fiziologji e bimëve; Biokimi- Fiziologji – Të ushqyerit e bimëve; Fiziologji e bimëve të Kultivuara; Ekofiziologji dhe streset abiotike te bimët

INTERESAT KËRKIMORE

Marrëdhëniet e prodhimit me tregues të ndryshëm morfo-fiziologjikë te bimët e kultivuara, streset abiotikë te drithrat dhe të afërmit e tyre të egër, Aegilops-et.

Shkarko CV