Zv. Dekane për Mësimin

 

Dr. Jolia KORITA

Zv. Dekane për Mësimin

E-mail: jkorita@ubt.edu.al Edukimi

2010: PhD, Universiteti Bujqesor i Tiranes

2001: Jurist, Universiteti i Tiranës

Lendet:

E drejte Mjedisi; E drejte Agrare, Legjislacioni mjedisor dhe kuadri institucional, E drejta per Burime Natyrore

Interesat kërkimore

Ndikimi i legjislacioni ne mbrojtjen e mjedisit. Efektet e burimeve te se drejtes mbi mjedisin. Organizimi institucional per mbrojtjen e mjedisit

Shkarko CV