Grupi Mësimor Kërkimor - Biodiversiteti dhe Ekologjisë  

Prof. Dr. Albert  KOPALI,

Përgjegjës i Grupit

E-mail: akopali@ubt.edu.al

Departamenti i Mjedisit dhe i Burimeve Natyrore

Prof. Dr. Tatjana DISHNICA,

Lektore

E-mail: tdishnica@ubt.edu.al

Departamenti i Mjedisit dhe i Burimeve Natyrore

Prof. As. Dr. Adrian DOKO,

Pedagog

E-mail:  adoko@ubt.edu.al

Departamenti i Agromjedisit dhe Burimeve Natyrore

 Hap profilin e plotë

Dr. Doriana BODE,

Lektore

E-mail: dbode@ubt.edu.al

Departamenti i Mjedisit dhe i Burimeve Natyrore

Dr. Romina KOTO,

Lektore

E-mail:  rkoto@ubt.edu.al

Departamenti i Mjedisit dhe i Burimeve Natyrore

 Hap profilin e plotë

Dr. Jolia KORITA,

Lektore

E-mail:  jkorita@ubt.edu.al

Departamenti i Mjedisit dhe i Burimeve Natyrore

 Hap profilin e plotë

MSc. Ardi EREBARA,

Asistent Lektor

E-mail:  aerebara@ubt.edu.al

Departamenti i Mjedisit dhe i Burimeve Natyrore

 Hap profilin e plotë