Grupi Mësimor Kërkimor - Drejtim

Prof. Asoc. Arif MURRJA,

Përgjegjës

E-mail: amurrja@ubt.edu.al

Departamenti i Drejtim Agrobiznesi

Prof. Dr. Bahri MUSABELLIU,

Pedagog

E-mail:  b.musabelliu@ubt.edu.al

Departamenti i Drejtim Agrobiznesi

 Hap profilin e plotë

Prof. Dr. Donika KËRÇINI,

Drejtuese

E-mail: dkercini@ubt.edu.al

Departamenti i Drejtim Agrobiznesi

Prof. Asoc. Dr. Ilir KAPAJ,

Lektor 

E-mail: ikapaj@ubt.edu.al

Departamenti i Drejtim Agrobiznesi

Dr. Amalia TOLA,

Lektore dhe Kërkuese

E-mail:atola@ubt.edu.al

Departamenti i Drejtim Agrobiznesi

Dr. Gentjan MEHMETI,

Zv. Dekan

E-mail:  gmehmeti@ubt.edu.al

Departamenti i Drejtim Agrobiznesi

 Hap profilin e plotë

MSc. Pranvera TROKA,

Asistent Lektore

E-mail:  ptroka@ubt.edu.al

Departamenti i Drejtim Agrobiznesi

 Hap profilin e plotë