Grupi Mësimor Kërkimor - Drejtim

Prof. Asoc. Arif MURRJA,

Përgjegjës

E-mail:  amurrja@ubt.edu.al

Departamenti i Drejtim Agrobiznesi

Prof. Dr. Bahri MUSABELLIU,

Pedagog

E-mail:  bmusabelliu@ubt.edu.al

Departamenti i Drejtim Agrobiznesi

 Hap profilin e plotë

Prof. Dr. Donika KËRÇINI,

Pedagoge 

E-mail: dkercini@ubt.edu.al

Departamenti i Drejtim Agrobiznesi

Prof. Asoc. Dr. Ilir KAPAJ,

Pedagog 

E-mail:  ikapaj@ubt.edu.al

Departamenti i Drejtim Agrobiznesi

Dr. Amalia TOLA,

Lektore 

E-mail:  atola@ubt.edu.al

Departamenti i Drejtim Agrobiznesi

Dr. Gentjan MEHMETI,

Lektor

E-mail:   gmehmeti@ubt.edu.al

Departamenti i Drejtim Agrobiznesi

 Hap profilin e plotë

MSc. Pranvera TROKA,

Asistent Lektore

E-mail:   ptroka@ubt.edu.al

Departamenti i Drejtim Agrobiznesi

 Hap profilin e plotë