Grupi Mësimor Kërkimor - i Terminologjisë

Prof. Asoc. Luljeta MINE,

Pedagoge

E-mail: lmine@ubt.edu.al

Departamenti i Gjuheve te Huaja

Prof. Asoc. Arjan SHUMELI, Përgjegjës Departamenti

E-mail: ashumeli@ubt.edu.al

Departamenti i Gjuheve te Huaja

Dr. Esmeralda SHERKO,

Lektore

E-mail:esherko@ubt.edu.al

Departamenti i Gjuheve te Huaja

Dr. Ariana NEPRAVISHTA,

Lektore

E-mail: anepravishta@ubt.edu.al

Departamenti i Gjuheve te Huaja

Dr. Elsa ZELA,

Lektore

E-mail: ezela@ubt.edu.al

Departamenti i Gjuheve te Huaja

Dr. Enkeleda JATA,

Pedagoge

E-mail: ejata@ubt.edu.al

Departamenti i Gjuheve te Huaja

MSc. Erion SHEHU,

Asistent Lektor

E-mail:erion.shehu@ubt.edu.al

Departamenti i Gjuheve te Huaja