Grupi Mësimor Kërkimor - i Terminologjisë

Prof. Asoc. Luljeta MINE,

Pedagoge

E-mail:  lmine@ubt.edu.al

Departamenti i Gjuheve te Huaja

Prof. Asoc. Arjan SHUMELI, Përgjegjës Departamenti

E-mail:   ashumeli@ubt.edu.al

Departamenti i Gjuheve te Huaja

Dr. Esmeralda SHERKO,

Lektore

E-mail:  esherko@ubt.edu.al

Departamenti i Gjuheve te Huaja

Dr. Ariana NEPRAVISHTA,

Lektore

E-mail:  anepravishta@ubt.edu.al

Departamenti i Gjuheve te Huaja

Dr. Elsa ZELA,

Lektore

E-mail:  ezela@ubt.edu.al

Departamenti i Gjuheve te Huaja

Dr. Enkeleda JATA,

Pedagoge

E-mail:  ejata@ubt.edu.al

Departamenti i Gjuheve te Huaja

MSc. Erion SHEHU,

Asistent Lektor

E-mail:  erion.shehu@ubt.edu.al

Departamenti i Gjuheve te Huaja