Lektore

 

Dr. Doriana (Bode) XHULAJ

Lektore

E-mail: dbode@ubt.edu.al


Edukimi

PhD, Biologji e ruajtjes, Universiteti i Tiranës, Tiranë, 2011

Master Shkencor në Përmirësim gjenetik i bimëve, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2005

Bachelor në Biologji, Universiteti i Tiranës, Tiranë, 2002

Lendet:

Konservim i germoplazmës bimore, Ndryshimet globale dhe përshtatja e ekosistemeve, Menaxhim i baseneve të lagunave e ligatinave.

Interesat kërkimore

Aktivitete të lidhura me menaxhimin, konservimin, vlerësimin, dhe përdorimin e qëndrueshëm të resurseve gjenetike bimore. Aplikimi i metodave inovative si kulturat indore & molekulare në mikroshumimin, ruajtjen, vlerësimin dhe karakterizimin e bimëve.