Zëvëndës Dekan për Marrëdhëniet me Institucionet dhe Publikun

Dr. Egon ANDONI

Zëvëndës Dekan për Marrëdhëniet me Institucionet dhe Publikun

E-mail: eandoni@ubt.edu.al


Edukimi

PhD, në Mjeksinë Veterinare , Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2013

Master Shkencor në Sigurin ë Ushqimore , Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2005

Bachelor në Mjeksin ë Veterinar , Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 1999

Lendet

Inspektimi i Produkteve 1, Inspektimi i Produkteve 2.

Interesat kërkimore

Siguria ushqimore e produkteve me origjinë shtazore. Inspektimi Ante-mortum dhe Post-Mortum i karkasava. Përcaktimi i ngarkesës mikrobike në karkasa dhe kushtet higjenike që duhet të përmbush një thertoreve.

Shkarko CV