Rektori i UBT, Prof. Dr. Fatbardh Sallaku, njeh nga afër përvojën e Landit Baden Württemberg të Gjermanisë në arsimin e lartë Dual.

Registrations are closed
 

Internacionalizimi i studimeve universitare në fushën e bujqësisë, mjedisit, ushqimit, veterinarisë dhe pyjeve, rritja e cilësisë së tyre,si dhe forcimi i formimit praktik të studentëve janë përparësi kryesore të reformimit të programeve të studimit të UBT. Në këtëkuadër, Rektori i UBT vizitoi universiteteinstitucione tëpolitikëbërjestë transferimit të teknologjisë e njohuriveferma dhe sipërmarrje të fushës së bujqësisë të Landit Baden Württemberg (BW) të Gjermanisëme fokus kryesor njohjen nga afër të sistemit të studimeve universitare të integruara me praktikën ose sistemi Dual.

Për të njohur nga afër politikat e Landit BW në arsimin profesional dhe arsimin e lartë Dual në fushën e bujqësisë, Rektori Sallaku dhe delegacioni i tij patëtakime në Ministrinë e Ushqimit, Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural të Landit BW, nëStuttgart.

Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU)Nürtingen-Geisslingen, ka një përvojë shumë të vyer në studimet universitare Duale në fushën e bujqësisë dhe është një universitet partner i UBT pëzhvillimin dhe zbatimin e programeve Duale. Në kuadër të një projekti Erasmus plus (DualAFS), UBT në bashkëpunim me HfWU dhe një universitet finlandez ka zhvilluar dhe po zbaton programin e parë Dual Bachelor në fushën e zooteknisë dhe sigurisë së produkteve blegtorale. Gjatë vizitënë këtë universitet, Rektori Sallaku nënshkroi një Marrëveshje bashkëpunimi me Rektorin e HfWU, Prof. Dr. Adreas Frey, e cila synonintensifikimin e bashkëpunimit midis dy universiteteve dhemarrjen e përvojës së HfWU, kryesisht në fushën e arsimit të lartëDual.

Landi BW i Gjermanisë ka përvojën më të mirë në arsimin e mesëm dhe të lartë DualNë këtë Land arsimi i i lartë Dual është i përqëndruar, kryesisht, në Universitetin Dual të Baden Württemberg-ut. Një ndër kampuset e këtij universiteti ështëDuale Hochschule BW Ravensburg. Gjatë vizitës në këtëuniversitet, Rektori Sallaku pati mundësi të njihet nga afër edhe me arsimin e lartë Dual në fushën e bujqësisëekonomisë dhe teknologjisë.

Gjithashtu Rektori Sallaku njohu nga afër disa institucione të tjera bartëse të sistemit Dual të arsimit të lartë në fushën e bujqësisë.

Vizita në QendrëTransferimit të Teknologjisë dhe Njohurive në bujqësi në Aulendorfkishte si qëllim njohjen e rolit të kësaj qendre në realizimin e studimeve universitare Duale në fushën e bujqësisë dhe zooteknisëqë afrohen nga HfWU dhe DHBWRavensburg, si dhe përvojën e kësaj Qendre në transferimin e njohurive, teknologjisë dhe afrimin e shërbimeve në fushën e blegtorisë, prodhimit të qumështit dhe prodhimit foragjer. Nëfunksion të këtij qëllimi u vizituan edhe Shoqata e Agrobiznesit e BW si dhe dy ferma blegtorale të Rajonit Allgäu të këtij Landi.

Date & Time
e martë
27 dhjetor 2022
8:00 e paradites 5:00 e pasdites Europe/Paris
Location

Universiteti Bujqësor i Tiranës

Agricultural University of Tirana
Rruga Paisi Vodica
Tirana 1025
Albania
--Universiteti Bujqësor i Tiranës--
Get the direction
Organizer

Universiteti Bujqësor i Tiranës

--Universiteti Bujqësor i Tiranës--
SHARE

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.