Grupi Mësimor Kërkimor - Bioteknologjisë, Përmirësimi Gjenetik dhe të Ushqyerit e Kafshëve

Prof. Dr. Enkelejda SALLAKU,

Kryetare

E-mail: esallaku@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Zooteknike

Prof. Dr. Lumturi PAPA, 

Përgjegjëse Departamenti

E-mail:  lpapa@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Zooteknike

 Hap profilin e plotë

Prof. Dr. Anila HODA,

Pedagoge

E-mail: ahoda@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Zooteknike

Prof. Dr. Etleva DELIA,

Pedagoge

E-mail:  edelia@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Zooteknike

 Hap profilin e plotë

Prof. Dr. Ylli BIÇOKU,

Pedagog

E-mail: ybicoku@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Zooteknike

Prof. Dr.sc.agr. Dr. Myqerem Tafaj,

Pedagog

E-mail:  mtafaj@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Zooteknike

 Hap profilin e plotë

Dr. Lorena HYSI,

Lektore

E-mail:  lhysi@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Zooteknike

 Hap profilin e plotë

Prof. Dr. Lumturi SENA,

Lektore

E-mail:  lsena@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Zooteknike

 Hap profilin e plotë

Dr. Alma LLAMBIRI,

Lektore

E-mail:  allambiri@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Zooteknike

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Agim KUMARAKU,

Kryetar

E-mail:  akumaraku@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Zooteknike


Prof. Asoc. Dr. Petrit DOBI,

Lektor

E-mail:  pdobi@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave Zooteknike

 Hap profilin e plotë