Grupi Mësimor Kërkimor -  Mbarështrimit & Matjes Pyjeve

Prof. Asoc. Edmond PASHO,

Përgjegjës i Grupit Mësimor Kërkimor

E-mail: epasho@ubt.edu.al

Departamenti i Pyjeve

Prof. Dr. Elvin TOROMANI,

Drejtor

E-mail:  etoromani@ubt.edu.al

Departamenti i Pyjeve

 Hap profilin e plotë

MSc. Enea Malaj

Pedagog

E-mail:   emalaj@ubt.edu.al

Departamenti i Pyjeve

Hap profilin e plotë