Grupi Mësimor Kërkimor - Politikat e Bujqësisë

Prof. Asoc. Dr.Rezear KOLAJ,

Përgjegjësi i GMK

E-mail:   rkolaj@ubt.edu.al

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural

Prof. Dr. Engjell SKRELI,

 Pedagog

E-mail:    eskreli@ubt.edu.al

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Dr. Anila BOSHNJAKU,

 Pedagoge 

E-mail:    aboshnjaku@ubt.edu.al

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural

 Hap profilin e plotë

Dr. Alban JAUPI,

Asistent Lektor

E-mail:    ajaupi@ubt.edu.al

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural

Hap profilin e plotë