Jeta Universitare

Gjithçka për ne

Diplomimi

Të suksesshmit

Klubet Studentore

Klubi sportiv

Media

Gjithçka rreth nesh
Bëhu Pjesë e Suksesit TonëAplikimet për vitin akademik 2022-2023 janë në proces.

Ne nuk u japim studentëve vetëm  edukim dhe përvojë. Ne i ndihmojmë ata të kenë sukses në karrierën e tyre dhe të zbulojnë fushën për të cilën kanë pasion dhe ta ndjekin atë.Rreth Universitetit

Ne konservojmë në mënyrë të kujdesshme vlerat tona akademike, sikundër tregohemi ambicioz në strategjitë zhvillimore dhe ato kërkimore, kualifikimin e vazhdueshëm të stafit, rritjen e bashkepunimit ndërkombëtar dhe institucionalizimin e marrëdhënive me biznesin.

Fokusi i veprimtarise se tij është edukimi, kërkimi shkencor dhe transferimi i njohurive. Ky i fundit realizohet përmes aktiviteteve të trajnimit, konsulencës, dhe shërbimeve të ekstensionit në fushën bujqësisë dhe ushqimit. Duke qenë qendra më e madhe e arsimit dhe kërkimit në fushën e bujqësisë dhe ushqimit, UBT ka qenë në ballë të krijimit të lidhjeve midis shkencës dhe prodhimit. Këto lidhje janë materializuar nëpërmjet dhjetra e marrëveshjeve të nënshkruara aktorë publikë dhe në mënyrë të veçantë me komunitetin e biznesit shqiptar.

Vlerat Akademike 

UBT është universiteti më i vjetër në Shqipëri, themeluar më 1 Nëntor, 1951. Filllimisht, ai ka funksionuar si Instituti i Lartë Shtetëror i Bujqësor dhe më tej gjatë historisë së funksionimit të tij, ka fituar statusin si Universiteti Bujqësor të Tiranës.

Lexo më shumë...

Bashkëpunime Ndërkombëtare  

Universiteti Bujqesori i Tiranes është një universitet tërheqës për studentët, punonjësit dhe mysafirët me një horizont ndërkombëtar. UBT ofron një sërë mundesish ne funksion të internaciona-lizimit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar.     

Lexo më shumë...

Master, Bachelor & Doktorature

Programet e studimit të UBT në të gjitha fushat dhe të tre ciklet e studimit janë një pasqyrim real i historise të këtij universiteti, kërkesave të tregut të punës, sfidave dhe dinamizmit të zhvillimit ekonomiko-social të vendit tonë.                     

Lexo më shumë...

Kampusi i UBT

Universitetit Bujqësor të Tiranës është krijuar në vitin 1951 ku përkrah auditorëve dhe kabineteve të Institutit të Lartë Bujqësor të Tiranës është krijuar dhe biblioteka e universitetit,një institucion me standarde unike.                                          

Lexo më shumë...
Universiteti Bujqësor i Tiranës

Bëni një tur në UBT dhe do të gjeni Universitetin më të mirë në shtetin Shqiptar. Video do t'ju tregojë gjithashtu plan-projektin e këtij universiteti që gjen zbatim aktualisht deri në vitet në vazhdim.

BACHELOR

23 Programe Studimi te Ciklit Bachelor. Universiteti Bujqësor i Tiranës ofron studime Bachelor në Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit, Fakulteti i Shkencave Pyjore, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare. 

Më Shumë

MASTER

40 Programe Studimi te Ciklit Master. Universiteti Bujqësor i Tiranës ofron studime Master ne Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit, Fakulteti i Shkencave Pyjore, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare. 

Më Shumë

DOKTORATURË

5 Programe Studimi të Ciklit Doktoraturë. Universiteti Bujqësor i Tiranës ofron studime të doktoratës në të gjitha njësite kryesore te tij, në bazë të projekteve kërkimore-shkencore dhe të zhvillimit të njësive bazë dhe kryesore të UBT.

Më Shumë

APTIS

“Aptis General Test” i gjuhës angleze është tashmë i mundur të administrohet jo vetëm për  studente/ë e UBT-së,  por edhe për studentë të universiteteve të tjera, që dëshirojnë të vazhdojnë studimet e nivelit të dytë dhe të tretë.

Më Shumë
Objektivi i ICOALS 2023 është t'u ofrojë studiuesve të bujqësisë dhe shkencave të jetës mundësinë për të prezantuar punën e tyre kërkimore dhe aktivitetet zhvillimore mbi bujqësinë, ....
  
     47370
Histori Suksesi

       45   
Pedagogë të shkëlqyer

       100  
Aktivitete të skeduluara

       23   
Departamente
Mëso më Shumë

Rreth Nesh

Universiteti Bujqësor i Tiranës

 
 

Të dashur maturantë,
Regjistrohuni në Universitetin Bujqësor të Tiranës për t'i dhënë vlerë diplomës suaj, diplomë e cila është njohur në çdo vend të botës që para viteve 90.TË GJITHË PROGRAMET E STUDIMIT SIPAS FAKULTETEVE 

Programe prioritare 

Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit

 *  Shkenca Mjedisore "Menaxhimi i Burimeve Natyrore"
 *  Inxhinieri Agrare "Mbrojtje Bimësh"
 *  Inxhinieri Agrare "Hortikulturë"
 *  Inxhinieri Agrare "Agronomi"
 *  Inxhinieri Agrare "Agromekanizim"
 *  Inxhinieri Agrare "Zootekni dhe Siguria e produkteve Blegtorale"
 *  Inxhinieri Agrare "Biologji Marinë dhe Akuakulturë"
 *  Inxhinieri Agrare "Bioteknologjia Zooveterinare"
 *  "Agrobiologji"

Fakulteti i Shkencave Pyjore

 *  "Inxhinieri Pyjore"

 *  "Inxhinieri Përpunim Druri "

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit

 *  “Menaxhim Agrobiznesi”

 *  “Menaxhim i Turizmit Rural”

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare

 *  “Mjekësi Veterinare”

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit

 *  “Teknologji Agroushqimore”

 *  “Vreshtari - Enologji”