Grupi Mësimor Kërkimor - Informatikë

Dr. Jona MULLIRI,

Përgjegjëse e GMK

E-mail: jmulliri@ubt.edu.al

Departamenti Matematikë dhe Informatikë

Dr. Brunilda BARAKU (Gjini),

Lektore

E-mail:  bgjini@ubt.edu.al

Departamenti Matematikë dhe Informatikë

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Dr. Blerina ZANAJ,

Lektore

E-mail:  bzanaj@ubt.edu.al

Departamenti Matematikë dhe Informatikë

 Hap profilin e plotë

Dr. Blerta MOÇKA,

Lektore

E-mail:  bmocka@ubt.edu.al

Departamenti Matematikë dhe Informatikë

 Hap profilin e plotë

MSc. Eneida SHEHU (Topulli),

Asistent Lektore

E-mail: etopulli@ubt.edu.al

Departamenti Matematikë dhe Informatikë

MSc. Irida GJERMENI,

Asistent Lektore

E-mail:  igjermeni@ubt.edu.al

Departamenti Matematikë dhe Informatikë

 Hap profilin e plotë