Grupi Mësimor Kërkimor -  Siguria Ushqimore dhe Shëndeti Publik Veterinar

Prof. Asoc. Fatmira SHEHU,

Drejtuese e GMK

E-mail: mshehu@ubt.edu.al

Departamenti Shëndetit Publik Veterinar

Prof. Natalia SHOSHI,

Përgjegjëse e Departamenti

E-mail:  nataliashoshi@ubt.edu.al

Departamenti Shëndetit Publik Veterinar

 Hap profilin e plotë

Prof. Bizena BIJO,

Përgjegjëse Departamenti

E-mail: bbijo@ubt.edu.al

Departamenti Shëndetit Publik Veterinar

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Jani MAVROMATI ,

Pedagog

E-mail:  jmavromati@ubt.edu.al

Departamenti Shëndetit Publik Veterinar

 Hap profilin e plotë

Dr. Egon ANDONI,

Zv. Dekan

E-mail: eandoni@ubt.edu.al

Departamenti Shëndetit Publik Veterinar