Grupi Mësimor Kërkimor - Ekonomitë e Aplikuara

Prof. Asoc. Etleva MUÇA (Dashi),

Përgjegjësi i GMK

E-mail:   evadashi@ubt.edu.al

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural

Prof. Asoc. Dr. Fatmir GURI,

Përgjegjës Departamenti

E-mail:    fatmirguri@ubt.edu.al

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural

 Hap profilin e plotë

Prof. Dr. Henrieta THEMELKO,

 Pedagoge 

E-mail:   hthemelko@ubt.edu.al

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural

MSc. Zenepe DAFKU,

Asistent Lektore

E-mail:   zdafku@ubt.edu.al

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural

Dr. Eralda NOÇKA,

Lektore 

E-mail:    eshore@ubt.edu.al

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural

Dr. Silvana NAKUÇI,

Lektore

E-mail:    snakuci @ubt.edu.al

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural

 Hap profilin e plotë