Grupi Mësimor Kërkimor - Kontabilitet

Prof. Dr. Hidajet SHEHU,

Pedagog

E-mail:  hshehu@ubt.edu.al

Departamenti Finance Kontabilitet

Prof. Dr. Flutura KALEMI,

Pedagoge

E-mail:   fkalemi@ubt.edu.al

Departamenti Finance Kontabilitet

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Albana JUPE,

Pedagoge

E-mail:   ajupe@ubt.edu.al

Departamenti Finance Kontabilitet

 Hap profilin e plotë

Msc. Florina ZHERRI,

Asistent Lektore

E-mail:   fzherri@ubt.edu.al

Departamenti Finance Kontabilitet

 Hap profilin e plotë

Dr. Aurora HOXHA,

Lektore

E-mail:   ahoxha@ubt.edu.al

Departamenti Finance Kontabilitet

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Albana GJONI,

Pedagoge 

E-mail:   agjoni@ubt.edu.al

Departamenti Finance Kontabilitet

 Hap profilin e plotë