Grupi Mësimor Kërkimor - Marketingu

Prof. Asoc. Dr. Dorina GRAZHDANI,

Përgjegjëse e GMK-së

E-mail:  dgrazhdani@ubt.edu.al

Departamenti i Drejtim Agrobiznesi

Prof. Dr. Arben VËRÇUNI,

Lektor dhe Kërkues

E-mail:   avercuni@ubt.edu.al

Departamenti i Drejtim Agrobiznesi

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Ledia THOMA (Boshnjaku),

Lektor dhe Kërkues

E-mail:   ledia.thoma@ubt.edu.al

Departamenti i Drejtim Agrobiznesi

 Hap profilin e plotë

Dr. Orjon XHORXHI,

Lektor 

E-mail:   oxhorxhi@ubt.edu.al

Departamenti i Drejtim Agrobiznesi

 Hap profilin e plotë

Dr. Jonida AVDULAJ,

Lektore

E-mail:  javdulaj@ubt.edu.al

Departamenti i Drejtim Agrobiznesi