Grupi Mësimor Kërkimor - Shkencat e Ushqimit dhe Nutricionit

Dr. Vilma GURAZI,

Drejtuese GMK

E-mail: vgurazi@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave të Ushqimit dhe Bioteknologjisë

Dr. Elena KOKTHI,

Lektore

E-mail:  ekokthi@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave të Ushqimit dhe Bioteknologjisë

 Hap profilin e plotë

Dr. Ilir Lloha,

Zv. Dekan

E-mail:   illoha@ubt.edu.al

Departamenti i Shkencave të Ushqimit dhe Bioteknologjisë

MSc. Sanije ZEJNELHOXHA,

Asistent Lektore

E-mail: zejnelhoxhas@ubt.edu.al

Departamenti i Qendrës së Kërkimit të Ushqimit

 Hap profilin e plotë