Grupi Mësimor Kërkimor -Mikro-Makroekonomi

Prof. Asoc. Dr. Irma TABAKU,               

Përgjegjësi i GMK

E-mail:    irmaqinami@ubt.edu.al

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural

Prof. Asoc. Dr. Drini IMAMI,

Pedagog

E-mail:   dimami@ubt.edu.al

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural

 Hap profilin e plotë

Dr. Eglantina PAZAJ,

Lektore

E-mail:   epazaj@ubt.edu.al

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural


Dr. Majlinda CAKALLI,

Lektore

E-mail:   mcakalli@ubt.edu.al

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Dr. Edvin ZHLLIMA,   

Zv. Dekan 

E-mail:  ezhllima@ubt.edu.al

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural

Prof. Asoc. Dr. Oltjana ZOTO,

Pedagoge 

E-mail:   ozoto@ubt.edu.al

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Dr. Mimoza KOKA,

 Pedagoge 

E-mail:   mimozakoka@ubt.edu.al

Departamenti i Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural

 Hap profilin e plotë