Grupi Mësimor Kërkimor - Peshkim dhe Hidrobiologji

Prof. Asoc. Elvira BELI,

Kryetare

E-mail: ebeli@ubt.edu.al

Departamenti i Akuakulturës dhe Peshkimit

Prof. Asoc. Valbona KOLANECI,

Pedagoge

E-mail: vkolaneci@ubt.edu.al

Departamenti i Akuakulturës dhe Peshkimit

 

Dr. Marsida BLLACA,

Lektore

E-mail: mbllaca@ubt.edu.al

Departamenti i Akuakulturës dhe Peshkimit

MSc. Elvis KAMBERI,

Asistent Lektor

E-mail:  ekamberi@ubt.edu.al

Departamenti i Akuakulturës dhe Peshkimit

 Hap profilin e plotë