Grupi Mësimor Kërkimor -  Siguria Ushqimore dhe Shëndeti Publik Veterinar

Aspektet e kërkimit shkencor:

Zbulimi i shkaktarëve mikrobikë patogjenë dhe mashtrimeve përmes metodave të biologjisë molekulare si dhe kontaminantëve në zinxhirin produktiv të produkteve me origjinë shtazore. 
Sigurimi i sistemeve të menaxhimit të cilësisë në Operatorët e Biznesit Ushqimor.

Prof. Asoc. Fatmira SHEHU,

Drejtuese GMK

E-mail: mshehu@ubt.edu.al

Departamenti Shëndetit Publik Veterinar

Prof. Bizena BIJO,

Përgjegjëse Departamenti

E-mail: bbijo@ubt.edu.al

Departamenti Shëndetit Publik Veterinar

 Hap profilin e plotë

Prof. Natalia SHOSHI,

 Pedagoge

E-mail:   nataliashoshi@ubt.edu.al

Departamenti Shëndetit Publik Veterinar

Prof. Asoc. Jani MAVROMATI ,

Pedagog

E-mail:  jmavromati@ubt.edu.al

Departamenti Shëndetit Publik Veterinar

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Egon ANDONI,

Zv. Dekan

E-mail: eandoni@ubt.edu.al

Departamenti Shëndetit Publik Veterinar