Grupi Mësimor Kërkimor - Financë

Prof. Dr. Drini SALKO,

Përgjegjës i GMK

E-mail:  dsalko@ubt.edu.al

Departamenti Finance Kontabilitet

Prof. Dr. Magdalena BREGASI,

Pedagoge

E-mail:   mbregasi@ubt.edu.al

Departamenti Finance Kontabilitet

 Hap profilin e plotë

Prof. Asoc. Dr. Skender UKU,

Përgjegjës Departamenti

E-mail:  suku@ubt.edu.al

Departamenti Finance Kontabilitet

Prof. Asoc. Dori RISILIA,

Pedagoge

E-mail:   drisilia@ubt.edu.al

Departamenti Finance Kontabilitet

 Hap profilin e plotë

Dr. Eleana LICI,

Lektore

E-mail:  elici@ubt.edu.al

Departamenti Finance Kontabilitet

Dr. Shpresa ÇELA,

Lektore

E-mail:   shpresa.cela@ubt.edu.al

Departamenti Finance Kontabilitet

 Hap profilin e plotë

Dr. Elton GUBERAJ,

Asistent Lektor

E-mail:   eguberaj@ubt.edu.al

Departamenti Finance Kontabilitet

 Hap profilin e plotë

Dr. Elona KECI ,

Lektore

E-mail:   efejzaj@ubt.edu.al

Departamenti Finance Kontabilitet

 Hap profilin e plotë

Dr. Gerta GOGO,

Lektore

E-mail:   ggogo@ubt.edu.al

Departamenti Finance Kontabilitet

 Hap profilin e plotë

MSc. Gentjan ÇERA,

Asistent Lektor

E-mail:   gcera@ubt.edu.al

Departamenti Finance Kontabilitet

 Hap profilin e plotë